radar

De radar wordt gebruikt om bij slecht zicht te kunnen zien waar schepen zich bevinden en waar ze heen varen. De radar zendt radarsignalen uit die, wanneer er een object dichtbij genoeg is, worden teruggekaatst. Door de teruggekaatste signalen kun je op het radarscherm zien waar de objecten zijn waar je voor moet oppassen.