De beste stuurlui ….

Vermindering eigen risico

Het doel van vakantie is vooral genieten en ontspannen, daarom adviseren wij de Vermindering Eigen Risico. Hiermee is de borgsom voor 85% gedekt en kost een schade maximaal 15% van de borg per gebeurtenis.
Het kan de beste overkomen en het gebeurt vaak sneller dan verwacht:

 • een lijn (of de spanningskabel) in de schroef
 • te ondiep vaarwater, waardoor er sleephulp moet komen
 • onverwachts een windvlaag, juist bij het aanmeren
 • een fender verloren of gesmolten tegen de Webasto uitlaat
 • de putsemmer, bezem of vlag overboord

Gelukkig gaat het meestal om kleine ongevallen – zonder gevaar – maar soms wel met materiële schade.

Vermindering Eigen Risico regelen

U kunt online een zeiljacht boeken bij WINDKRACHT 5 en direct kiezen voor de Vermindering Eigen Risico.
Het eigen risico is gelijk aan de borg van het huurjacht (€ 1.000,– of € 1.500,–).

Mocht er tijdens de zeiltrip schade ontstaan dan zal in geval van een vermindering eigen risico niet 100% maar 15% van de borg worden ingehouden.

Schade aan uw huurjacht blijft natuurlijk altijd vervelend, maar minder wanneer u de Vermindering Eigen Risico heeft gekozen.

Vermindering Eigen Risico Windkracht5

Premie en Dekking

Premie

 • (verlengd) weekend/midweek € 64,00 – € 84,00
 • 1 week € 120,00
 • 10 dagen € 160,00
 • 2 weken € 220,00
 • 3 weken € 330,00

Dekking

 • Schade aan het jacht
 • Verlies van of schade aan een onderdeel van de inventaris of bootuitrusting
 • Schade als gevolg van aangetoonde grove nalatigheid is uitgesloten van dekking

Wat te doen bij een ongeval

Probeer allereerst de schade zo veel mogelijk te beperkten.

Meldt vervolgens het ongeval en of de schade zo spoedig mogelijk bij de jachtverhuurder (06 441 881 96).

De jachtverhuurder zal u ten slotte instructies geven en nader informeren omtrent de afhandeling van de schade.

Een kromme scepter of een kras? Gelcoat schade is te repareren maar het heeft helaas een behoorlijk prijskaartje.
Een tros in de schroef of vastgelopen? Het jacht moet het water uit, dat geeft extra kosten bovenop de jachtreparatie zelf.

Vermindering Eigen Risico Windkracht5
Vermindering Eigen Risico Borg Windkracht5

Wist u dat …..

… u aansprakelijk bent voor schade ontstaan terwijl u niet aan boord was, zonder getuigen?

… u  aansprakelijk bent voor gederfde huuropbrengsten als het huurjacht wegens schade aansluitend niet verhuurd kan worden?

… de KNRM sleepdienst kosteloos werkt, terwijl plaatselijke sleepdiensten onredelijk hoge vergoedingen eisen?

Zorgeloos zeilen

 • U loopt géén groot financieel risico
 • Wij handelen de schade volledig af
 • Alles in één keer geregeld zeilboot huren bij WINDKRACHT 5
 • Zorgeloos zeilen en van uw vrije tijd genieten

aansprakelijkheidsverzekering

Het begrip aansprakelijkheid heeft te maken met schuld (ook zonder opzet).

In de wet staat omschreven dat: “Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade, die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.” (Art. 6:162 BW)

De zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is een verzekering die je beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid en die gewoonlijk alle schade vergoedt die wordt veroorzaakt aan anderen. Opzettelijk veroorzaakte schade is daarbij uitgesloten. Deze verzekering heeft men afgesloten voor alle ‘huis- tuin en keuken’ aangelegenheden.

De AVP sluit schadedekking uit wanneer er sprake is van huren.
Bovendien dekt de AVP aansprakelijkheid op het water uitsluitend wanneer de schade wordt veroorzaakt door kano’s, roeiboten dan wel zeil- en surfplanken. Een beperkte dekking (alleen letselschade aan anderen) bestaat voorts bij schade die is veroorzaakt door zeilboten met een zeiloppervlak van maximaal 16 m2 of motorboten met < 4 PK.Bij aanvaring wordt uitgegaan van zogenaamde “schuld van het schip”. Er wordt dus geabstraheerd van de bestuurder, maar een reder/eigenaar van het schip wordt als aansprakelijke partij beschouwd. Dat betekent dat bij een schade door aanvaring de benadeelde partij zich tot de verhuurder moet richten. De verhuurder is verzekerd en diens verzekeraar zal tot uitkering overgaan met in achtneming van het eigen risico.

Volgens de wet komt het er op neer dat de huurder aansprakelijk is ten opzichte van de verhuurder voor alle schade door het gebruik van het vaartuig, toegebracht of ontstaan. Ook voor schade aan het vaartuig zelf is de huurder aansprakelijk. Wel bevatten deze voorwaarden de extra clausule dat de aansprakelijkheid beperkt is voor zover deze gedekt is door de verzekering, die de verhuurder geacht wordt te hebben afgesloten.