Natuurparadijs voor vogels, vissen en mensen

Door aanleg van dammen en dijken (Afsluit- en Houtribdijk) rondom het Markermeer verdwenen de natuurlijke oevers en ondieptes, waardoor de natuurlijke balans verstoord raakte. Vissen en schelpdieren werden schaars, wat een ramp betekende voor trekvogels.

Om de natuurlijke balans in het Markermeer te herstellen wordt er een nieuwe eilandengroep aangelegd met natuurlijke oevers, gemaakt van zand, klei en slib uit het Markermeer. Waterkwaliteit en slib-huishouding zullen verbeteren ter bevordering van waterplanten, vissen en schelpdieren.

Marker Wadden overzicht

Aanleg Marker Wadden

In opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat is Boskalis gestart met de aanleg van een nieuwe groep natuureilanden met een omvang van circa 10.000 hectare in het Markermeer. Wegens veiligheidsrisico’s is Marker Wadden niet toegankelijk tijdens de aanleg.

Eerste fase Marker Wadden

De eerste fase Marker Wadden startte in maart 2016 met het opspuiten van het eerste eiland. Natuurmonumenten kon een samenwerkingsverband smeden met de provincie Flevoland en het ministerie van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Het eerste eiland met geplande wandelroutes en kijkhutten voor vogelaars zal middels een havenkom vanaf zomer 2018 toegankelijk zijn voor recreanten.

Tweede fase Marker Wadden

Maart 2017 is gestart met het tweede eiland en voor het einde van 2017 zullen de contouren van vier nieuwe eilanden klaar zijn. Dankzij extra bijdragen van Natuurmonumenten, de twee ministeries, provincies Flevoland en Noord Holland, de Nationale Postcode Loterij en enkele maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven werden de volgende vier eilanden mogelijk.

Steun vanuit de samenleving, bedrijfsleven, rijksoverheid en provinciale overheid blijft hard nodig.

Vanaf 2018 met Windkracht 5 naar Marker Wadden

Wilt u de nieuwe eilanden in het Markermeer bewonderen dan is dat mogelijk vanaf 2018. Op het eerste eiland komt een aanlegmogelijkheid voor recreanten. Huur een zeilboot bij Zeilbotenverhuur Windkracht 5 in Enkhuizen en zeil eenvoudig naar deze schitterende nieuwe eilandengroep. Vraag nu al uw offerte aan voor 2018.

Marker Wadden