Certificaat met bedrijfsgegevens

De certificaten met organisatie validatie bevatten bedrijfsgegevens. De bezoekers van een website kunnen met deze bedrijfsgegevens controleren of ze op de website van het juiste bedrijf zijn. De bedrijfsgegevens worden in het certificaat opgenomen.

SSL-Certificate-Security

Validatie

Naast de domein validatie waarbij de aanvrager laat zien controle te hebben over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd worden ook de bedrijfsgegevens gecontroleerd. Er wordt hiervoor naar een openbaar register zoals de Kamer van Koophandel gekeken, en er wordt ter verificatie naar de organisatie gebeld.

Uw Privacy

Windkracht 5 respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen verwerkt en opgenomen in een bestand.

Als u bij ons een reservering maakt worden uw gegevens via een beveiligde SSL verbinding verzonden. Dat hoort meer bij banken en grote bedrijven, maar een dergelijke beveiliging valt vandaag de dag ook voor bedrijven als het onze, werkzaam in de Zeilboten verhuur, binnen ons bereik.

Windkracht 5 verzamelt en verwerkt bij bezoek van haar website twee soorten gegevens:
a. Statistische gegevens
(hieronder vallen o.a. gegevens over het aantal bezoekers en van welke zoekmachines,
websites of andere bronnen bezoekers afkomstig zijn).
b. Persoonlijke gegevens
(hieronder vallen contactgegevens zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en
e-mail adres) die u zelf op deze website aan Windkracht 5 heeft verstrekt.

Doeleinden

Windkracht 5 verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel u adequaat van dienst te kunnen zijn en voor die doeleinden waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt.

Windkracht 5 verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden, met uitzondering van diegenen die uw gegevens nodig hebben bij de totstandkoming van een huurcontract, zoals de eigenaar van het gehuurde schip en de verzekeringsmaatschappij (indien u bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering wenst af te sluiten).