Hoornse Kermis

Eén van de grootste Kermissen van Nederland.
Ruim 70 attracties door de hele binnenstad van Hoorn.

Van zaterdag tot de 3e maandag in augustus 16.00 uur (Lappendag).
Info: www.kermis-hoorn.nl

Windkracht 5 Enkhuizen

Hoornse Kermis Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed heeft bekend gemaakt dat de Hoornse kermis met Lappendag als afsluiter wordt toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
Op deze lijst komen tradities, die mensen het waard vinden om te behouden voor volgende generaties. De uitreiking van het certificaat en het bijbehorende schild vond plaats tijdens de  kermis in 2016.

De Hoornse kermis is de eerste traditie uit Noord-Holland die wordt aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed. Het is ook de eerste kermis die op de lijst komt. Met plaatsing op de Nationale Inventaris kan de kermis ook in aanmerking komen voor plaatsing op een van de internationale Immaterieel Erfgoedlijsten van UNESCO.

Lappendag

De kermis van Hoorn heeft een eeuwenoude traditie met de Lappendagmarkt als afsluiting van 10 dagen kermis in Hoorn.

(de 3e maandag van augustus van 08.00-16.00).

Historie kermis Hoorn

Jaarmarkten en kermisactiviteiten in de Middeleeuwen
In Hoorn waren in de 14e eeuw belangrijke rundveemarkten met handelaren uit eigen omgeving, Denen en Duitsers.
Er was een markt rond Palmpasen, vóór Pinksteren en als hoogtepunt de “Laurensjaarmarkt” rond Sint Laurens (10 augustus) .

Er golden andere wetten, er heerste marktvrede en eerdere vergrijpen werden niet bestraft.
Zowel de kerkelijke feestdagen als de jaarmarkt begonnen met een kermisprocessie, waarin beelden uit het leven van de patroonheilige werden rondgedragen.
Behoefte aan vermaak werd voldaan door reizende artiesten, muzikanten, goochelaars, poppenkastspelers, dierentemmers en toneelspelers.
Het toneel, ter ondersteuning van de prediking tijdens de kerkmis, had zich uit de kerk losgemaakt.
Weekmarkten, jaarmarkten en kermis trokken veel bezoekers naar de stad.

De kermis in de 17e eeuw 

In 1572 koos de Hoornse overheid de kant van Willem van Oranje tegen de oorlog tegen Spanje en kwam de macht in gereformeerde handen.
De stedelijke regering schafte de katholieke kerkelijk ceremoniën a en gebruikte de Grote Kerk voor gereformeerde erediensten.

In 1629 legde het stadsbestuur vast dat de Sint Laurensmarkt 10 dagen, de palmmarkt een week en de Pinkstermarkt een dag mocht plaatsvinden.

Om de zonde van het vermaak draaglijk te maken besloten Hoornse bestuurders de opbrengsten van enkele attracties toe te wijzen aan weeshuizen.
Aanvankelijk beperkte zich het kermisterrein voor de kramen en spellen tot de Gouw en de Nieuwstraat maar na 1882 was er uitbreiding van de evenementen.

In 1946 bestond de kermis 500 jaar. De herdenking was sober en kon niet worden ingeluid, omdat de klokken door de Duitsers geroofd waren.

Tot 1963 werd de kermis traditiegetrouw ingeluid door de klok van de Grote Kerk.
Op de inluiddag verzamelden Hoornse jongeren zich om 12 uur bij de toren van de Grote Kerk.

Zo groeide de Hoornse kermis uit naar de Nederlandse top-10!