Westerstraat 158 Enkhuizen

Na de Drommedaris is Westerstraat 158 misschien wel het meest gefotografeerde pand van Enkhuizen. De prachtige classicistische gevel toont naast het cartouche met het jaartal 1617, de wapens van Oranje en van West-Friesland in het Fries.

De reliëfs, ter hoogte van de zolderverdieping, stellen links met het onderschrift „Hollandia” de Leeuw in de Hollandse Tuin voor en rechts met het onderschrift: „Dit is Jacobs Waterput” het Bijbelse tafereel van Jezus en de Samaritaanse vrouw (Genesis 29). De Hollandse Tuin was in die tijd een bekend motief en verwees naar de strijd van de Nederlanders tegen de Spanjaarden om hun onafhankelijkheid. In de top van de gevel is de Enkhuizer Stedenmaagd te zien.

G. van Arkel en A.W. Weismann, de architecten die aan het eind van de negentiende eeuw als eersten de monumenten in Noord-Holland inventariseerden, noemden deze gevel uit 1617 de mooiste renaissancegevel in heel Holland.

Westerstraat-158-Enkhuizen

Over de oorspronkelijke functie van het pand is niets bekend. In 1630 komt het pand voor het eerst in de archieven voor. Er woont dan ene Pieter Sweers (ijsercramer) in.

Van 1920 tot 1995 zijn er verschillende huisartsen in gevestigd geweest. Het pandje achter het woonhuis diende als praktijkruimte. De kleinzoon van één van deze huisartsen, de heer Corts, heeft het pand gekocht en aan een stichting geschonken. Deze stichting heeft de begane grondverdieping ter beschikking gesteld aan de Vereniging Oud Enkhuizen.