Andijk aan het IJsselmeer

Andijk (uitspreken als Andoik) ligt in de gemeente Medemblik en heeft een typische open polderlandschap met koeien- en schapenweiden, tuinderijen, natuurgebieden, recreatieterreinen en cultuurhistorie.
Tweederde van het oppervlak van Andijk bestaat uit water. En daarmee is Andijk één van de waterrijkste gemeentes in de regio.
Niet voor niets staat de geschiedenis van Andijk al eeuwen in het teken van de strijd tegen het water.

Andijk

Geschiedenis van Andijk

De Proefpolder Andijk werd in 1926-1927 aangelegd in de Zuiderzee bij Andijk. Dit gebeurde als proef voor het inpolderen en cultiveren van de latere IJsselmeerpolders. In 1929 werd de Proefpolder geopend door de toenmalige Koningin Wilhelmina.

Andijk museum

Nationaal Museum Saet & Cruyt

Er zijn twee musea gevestigd in het gebouw van een voormalig gemaal van het Grootslag.
Het Poldermuseum en het Saet en Cruyt museum.

Gevestigd aan de Dijkweg 318-319 in Andijk tel. 0228-592227

Verder kunt u in Andijk naar de Hoedenverzameling “Zet ‘m op”,
Hornpad 11 Andijk, tel. 0228-592954.

Het Poldermuseum toont aan de hand van archeologische vondsten (voorwerpen, gereedschappen en foto’s) een overzicht van 5000 jaar leven en werken in de polder. De historie van het bodemgebruik en de ontwikkeling van oude naar moderne afwateringstechnieken. Er is onder meer een maquette met molens en een West-Friese boerenstijlkamer met personen in originele klederdracht en het interieur van een veeboerderij uit 1840. Een indrukwekkende centrifugaal pomp is nog in originele staat te bewonderen. http://www.poldermuseum.nl

Het nationaal Saet & Cruytmuseum toont een overzicht van het Nederlandse tuinzaadvak (de teelt van en de handel in groente- en bloemzaden) in verleden, heden en toekomst. Andijk is de bakermat van de ontwikkeling van het tuinzaadvak. Nederland staat met deze industrie op een toonaangevende wereldpositie. Met name in West-Friesland is het tuinzaadvak één van de grootste werkgevers. http://www.saetencruyt.nl

De Polder ‘Het Grootslag’

De polder “Het Grootslag” bevindt zich in Westfriesland in de driehoek Hoorn, Enkhuizen en Medemblik.

Een landschap dat in de laatste tientallen jaren veel veranderingen heeft ondergaan. Ruilverkaveling maakte van een vaarpolder (alle vervoer per schuit) een rijpolder. Boerderijen, tuinders-woningen en bedrijfsgebouwen stonden als lintbebouwing langs de dijken. De polder zelf (8000 ha groot) was vóór de verkaveling niet bewoond.

Door de aanwezigheid van een gemaal is Andijk leverancier van drinkwater voor de regio.

De bollenteelt was en is een bron van welvaart in de landbouw. Er werd zoveel geld aan de bollenteelt verdiend dat men in 1930 vlakbij de dijk een enorme gereformeerde kerk kon bouwen.

Watersportcentrum Andijk (een haven voor passanten)

Faciliteiten

  • Blauwe Vlag het herkennings- en kwaliteitssymbool voor goede stranden en jachthaven
  • Speelweide
  • Sanitair
  • Diverse supermarkten in Andijk en het nabij gelegen Wervershoof
  • Als passant kunt u gratis gebruikmaken van restaurants, bowlingcentrum, winkels, overdekte- en openluchtzwembaden en de diverse sportvoorzieningen op vakantiedorp Het Grootslag

De Westfriese Omringdijk

In West-Friesland ‘de Parel aan het IJsselmeer’ leert men Noord-Holland goed kennen. West-Friesland is rijk aan historie en natuurschoon. West- Friesland wordt omsloten door de 126 km lange Westfriese Omringdijk (de enige dijk ter wereld, die in zijn geheel tot monument is verklaard).

Rond de Westfriese Omringdijk zijn allerlei “dijkrelevante” musea met interessante informatie over Westfriesland en de Omringdijk.

Westfriese Omringdijk