Watersportvereniging De Karperskuyl is een kleine haven ten oosten van de Binnenhaven van Hoorn.

De Otto’s brug wordt bediend door de leden van de watersportvereniging.

Tijdelijk verblijf is nauwelijks mogelijk.

Kleine Oost 16 

tel.: 0229 216545 www.dekarperskuyl.nl

Hoorn Karperskuyl wsv

Als passant in Hoorn kunt u met uw jacht een tijdelijke ligplaats vinden in de Buitenhaven, de Binnenhaven, de Grashaven of de Watersportvereniging.